KẾT NỐI VÒNG TAY YÊU THƯƠNG VÀ SÁNG TẠO

Điạ chỉ: 611/8C-10-12 Điện Biên Phủ Phường 1 Quận 3

Điện thoại: 0838395403

Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Vân Anh

Ngày sinh: 29/4/1964

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 0838395403

Điện thoại riêng: 0983711338

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích